Bp 377 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Numerické optimalizace průmyslových procesů[edit]

Autor: Lenka Caletková


Bakalářské práce 2013

Stáhnout práci v PDF


Tato bakalářská práce se věnuje pojmu numerické optimalizace a prezentuje knihovny programovacího jazyka Python, které je možné použít pro řešení optimalizačních úloh. Zároveň porovnává jejich použitelnost, stabilitu a výpočetní schopnosti. Všechny tyto aspekty byly testovány na dvou konkrétních průmyslových procesech - řízení ventilace v tunelech a řízení tepelných systémů v budovách. Výstup této práce představuje funkční kód v jazyce Python, který má za úkol optimalizovat výkon při ventilaci tunelu.


Bp 2013 caletkova lenka.pdf