Bp 385 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Distribuované řízení formace kvadkoptér AR.Drone

Autor: Michal Kapral


Bakalářské práce 2013

Stáhnout práci v PDF


Táto bakalárska práca sa zaoberá využitím komerčne dostupných malých kvadrokoptér Parrot AR.Drone 2.0 pre výskum synchronizovaného letu vo formácii. Vedúci skupiny / formácie preposiela akčné zásahy svojím nasledovníkom a formácia sa synchronizuje pomocou detekcie tágu, ktorým je označená každá kvadrokoptéra. Práca sa zameriava predovšetkých na spracovanie programovej časti. Program dáva používateľovi možnosť zasahovať do vnútorných parametrov regulátorov a je vybavený sofistikovaným debugovacím systémom. Práca pre úplnosť poskytuje prehľad hlavných komerčných a akademických projektov v oblasti malých kvadrokoptér.


Bp 2013 kapral michal.pdf