Bp 398 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Modulární systém pro zpracování PSG záznamů

Autor: Petr Štěpánek


Bakalářské práce 2013

Stáhnout práci v PDF


Práce se zabývá návrhem modulárního systému pro zpracování biomedicínských signálů. Cílem je vytvořit grafickou nadstavbu nad PSGLab Matlab toolboxem, která zjednoduší zpracování multikanálových záznamů (EEG, PSG, apod.) a umožní uživateli efektivně nastavit parametry jednotlivých metod. Realizovaná aplikace obsahuje tyto hlavní části: modul pro načtení multikanálového signálu, segmentace signálu, výpočet popisných parametrů a klasifikace. Součástí řešení je také návrh vhodné datové struktury pro uchovávání nastavení jednotlivých metod a vybraných mezivýsledků. Na konci práce jsou možnosti realizovaného GUI demonstrovány na reálných datech.


Bp 2013 stepanek petr.pdf