Bp 399 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Detekcia čiarových objektov v astronomických obrázkoch[edit]

Autor: Michal Šustr


Bakalářské práce 2013

Stáhnout práci v PDF


Táto práca popisuje metódy detekcie objektov v obrázkoch z optických ďalekohľadov, ktoré sa zobrazujú ako čiary. Detekcia je vykonaná pomocou vlastného algoritmu a výsledky sú porovnané so známym súčasným technickým riešením. Dáta použité na testovanie pochádzajú z rôznych observatórií s rôznymi spôsobmi zachytávania obrazu a sú použité aj simulované dáta. Keďže súčasné riešenie predpokladá určité vlastnosti čiar, metódy sú porovnané na obrázkoch, kde by mali byť úspešné oba algoritmy. Pre porovnanie rozdielnosti metód budú tiež použité na obrázkoch, pre ktoré súčasné technické riešenie nie je navrhnuté.


Bp 2013 sustr michal.pdf