Bp 386 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Efektivní zobrazení terénu pro glass-cockpit

Autor: Martin Kerhart


Bakalářské práce 2013

Stáhnout práci v PDF


Level of detail algoritmy umožňují rychlé a efektivní zobrazení komplexních 3D modelů. Jejich typickým použitím je vykreslování terénu. Náplní této práce bylo studium level of detail algoritmů a jejich využití při zobrazení terénu prostřednictvím 3D grafiky. Po teoretickém rozboru následuje popis dvou implementovaných algoritmů a jejich důkladné porovnání. Efektivnější algoritmus byl použit ve finální aplikaci k zobrazení rozlehlé krajiny. Povrch terénu je tvořen kombinací výškových dat z projektu The Shuttle Radar Topography Mission a leteckých snímků ze serveru Mapy.cz. Aplikace slouží jako prototyp navigace v glass cockpitu pro ultralehká letadela. Program lze napojit na FlightGear Flight Simulator, získaná simulovaná data jsou následně zobrazena na grafických leteckých přístrojích.


Bp 2013 kerhart martin.pdf