Bp 392 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Využití slunečního senzoru pro určení orientace

Autor: Vojtěch Myslivec


Bakalářské práce 2013

Stáhnout práci v PDF


Smyslem této práce je především navrhnout algoritmy, které na základě trajektorie Slunce na obloze dovedou určit zeměpisnou pozici a orientaci, ze které byla tato trajektorie snímána. Dále pak tuto trajektorii vhodným způsobem zaznamenat pomocí zkonstruovaného testovacího senzoru a ověřit funkčnost algoritmů, jednak na vygenerovaných datech simulujících v současné době vyráběné senzory, a jednak na datech změřených testovacím senzorem. Testování na změřených datech má ukázat především funkčnost algoritmů s reálnými daty a ověřit navržené postupy pro zpracování dat. Vzhledem k tomu, že je práce přípravou pro realizaci slunečního senzoru pro vesmírné aplikace, je její součástí také analýza současných provedení takových senzorů, dále analýza environmentálních podmínek na oběžné dráze Země a problémů, se kterými je potřeba se při konstrukci podobného senzoru vypořádat. Na základě této analýzy je následné navržen a zkonstruován vhodný typ slunečního senzoru, respektive jeho první testovací verze, sloužící především pro ověření funkčnosti, nikoliv pro dosažení vysoké přesnosti. Výstupem práce je tedy analýza podmínek na oběžné dráze, návrh spolehlivého a pokud možno co nejméně výpočetně náročného algoritmu pro výpočet pozice a orientace, který dosahuje vysokých přesností, a konečné návrh a realizace testovacího senzoru, který testuje principy snímání trajektorie Slunce a funkčnost navržených algoritmů za hranicemi pouhých simulací.


Bp 2013 myslivec vojtech.pdf