Bp 393 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Anotátor dlouhodobých EEG záznamů

Autor: Václav Příhoda


Bakalářské práce 2013

Stáhnout práci v PDF


Cílem práce je návrh a implementace programového modulu, který umožňuje prohlížení a anotaci dlouhodobých biomedicínských záznamů. Tento modul je součástí vyvíjeného grafického prostředí pro PSGLab. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická, má sloužit pro získání přehledu o elektroencefalografii a tvorbě GUI v programu Matlab. Druhá část práce je praktická a obsahuje popis ovládání a popis funkcí vytvořeného modulu. V praktické části je také řešeno ověření funkčnosti na reálných datech.


Bp 2013 prihoda vaclav.pdf