Bp 384 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Čtečka implantovatelných RFID čipů

Autor: Tomáš Chytráček

Bakalářské práce 2013

Stáhnout práci v PDF


Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací čtečky miniaturních implantovatelných RFID tagů používaných k identifikaci zvířat. Komunikační RFID protokoly jsou popsány normami ISO 11784 a ISO 11785. Specifikací této čtečky je čtecí vzdálenost do 0.5m. Pro vývoj a digitální zpracování čtečky používám mikroprocesor Propeller P8X32A od firmy Parallax.


Bp 2013 chytracek tomas.pdf