Bp 374 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Návrh decentralizovaného PID regulátoru pro model čtyřválcové vodárny

Autor: Tomáš Bäumelt

Bakalářské práce 2013

Stáhnout práci v PDF


Bakalářská práce se zabývá návrhem decentralizovaného PID regulátoru pro systémy s více vstupy a více výstupy. Těžištěm práce je frekvenční metoda využívající Nyquistovy analýzy stability a maxima citlivostní funkce. Předností této návrhové metody je garance stability celkového systému a možnost měnit parametry regulace pomocí ladicího faktoru.Dále je tato metoda testována na modelu čtyřválcové vodárny se zpožděním, konkrétně na dvou odlišných konfiguracích. Nakonec jsou dosažené výsledky porovnány se standardně používanou metodou návrhu pomocí matice relativních zesílení RGA.


Bp 2013 baumelt tomas.pdf