Bp 403 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Detekce kolizních situací pro malé civilní letouny

Autor: Štěpán Křivanec


Bakalářské práce 2013

Stáhnout práci v PDF


403 fig.gif


Tato bakalářská práce se zabývá problematikou malých civilních letounů a systémem prevence kolizí Zaon XRX. Detekce letounů jednotkou Zaon XRX je v této práci využita k návrhu nekooperativních predikčních algoritmů kolizních situací. Tyto algoritmy jsou implementov ány v prostředí systému AgentFly a jejich charakteristiky ověřeny simulací.


Bp 2013 krivanec stepan.pdf