Bp 373 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Automat SoftLogix5800 a vizualizace RSView32

Autor: Pavel Schamberger


Bakalářské práce 2013

Stáhnout práci v PDF


V této práci jsem se zabýval softwarovým řešením programovatelného automatu SoftLogix5800, především pak tvorbou virtuálních modelů některých systémů umístěných v laboratoři Allen-Bradley K23. Pro práci byl použit software společnosti Rockwell Automation. Virtuální modely jsou vytvářeny s cílem přiblížit fungování reálných systémů studentům v budoucích předmětech. Virtuální modely by měly částečně nahradit skutečné modely umístěné v laboratoři, které jsou díky nahodilému vývoji nejednotné. Po nainstalování potřebného softwaru by měl být student schopen pracovat na přidělené úloze na jakémkoli počítači.


Bp 2013 schamberger pavel.pdf