Bp 381 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Pokročilé metody návrhu velmi přesného řízení pohybu

Autor: Martin Gurtner

Bakalářské práce 2013

Stáhnout práci v PDF


Tato práce se zabývá dvěma aspekty problematiky velmi přesného řízení pohybu. Elektrický proud ve stejnosměrných motorech s kartáčovými sběrači je obvykle řízen pomocí H-můstku PWM napětím. Práce důkladně rozebírá často přehlížené praktické problémy, které může tento způsob řízení přinášet, a navrhuje postup pro dosažení co největší šířky pásma. Druhým aspektem je měření úhlové rychlosti hřídele motoru pomocí inkrementálního úhlového snímače. I tento zdánlivě rutinní krok přináší nečekaná úskalí, a to zejména při pomalých rychlostech. V této práci jsou popsány různé metody, od nejjednodušších a běžně používaných, které však fungují dobře pouze se snímači s velkým rozlišením, až po pokročilejší (a méně známé) metody, které dosahují velmi dobrých výsledků i se snímači s malým rozlišením


Bp 2013 gurtner martin.pdf