Bp 395 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Multiagentní systémy jako řídící algoritmy v počítačových hrách[edit]

Autor: Ondřej Slánský


Bakalářské práce 2013

Stáhnout práci v PDF


395 fig.gif


Cílem této práce je uvést náhled do problematiky multiagentních systémů (MAS) a demonstrovat jejich funkci pomocí implementace prioritní vrstevnaté struktury agentů řídících pohyb objektů (vesmírných lodí) ve 2D světě v demo aplikaci hry určené pro platformy se systémem iOS. Jsou zde uvedeny hlavní výhody MAS a důvody zvolení právě této metody. Implementace je provedena v jazyce Objective-C s použitím herního frameworku Cocos2D a fyzikálního frameworku Chipmunk vhodných pro řešení pohybu ve 2D světě.


Bp 2013 slansky ondrej.pdf