Bp 402 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Bezdrátový sběr dat ze sítě bezdotykových čteček

Autor: Ondřej Vinkler


Bakalářské práce 2013

Stáhnout práci v PDF


V této bakalářské práci je navržen a realizován systém, pro sběr informací z bezdrátové sítě bezdotykových čteček. Základem systému je bezdrátová síť s hvězdicovou topologií s hlavním uzlem typu koordinátor a ostatními uzly typu node. K jednotkám node je přes zařízení 914 HotMAX připojená bezdotyková čtečka. Koordinátor je propojený s řídicím počítačem pomocí rozhraní RS-232. Síť a všechna ostatní spojení musela být naprogramována tak, aby při komunikaci nedocházelo ke kolizím packetů. Pro řídicí počítač byl navržen program, který umožňuje komunikaci s koordinátorem a ukládá příchozí data z bezdotykových čteček do MySQL databáze. V laboratorním prostředí je systém funkční, ale pro instalaci do reálných podmínek je třeba provést další testování a malé hardwarové úpravy.


Bp 2013 vinkler ondrej.pdf