Bp 397 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Vlastnosti TABS(Thermally Activated Building System)[edit]

Autor: Petr Štěpán


Bakalářské práce 2013

Stáhnout práci v PDF


Tepelně aktivní stavební systém je systém založený na chlazení či ohřívání betonových desek pomocí vody, která koluje v potrubí zabudovaných přímo do betonových desek. Systém TABS má mnoho výhod. Tento systém maximálně využívá energii určenou pro vytápění či chlazení a tudíž zajišťuje patřičný komfort a šetření energie. Systém je zatížen pomalou odezvou, která způsobuje řídicí problémy. Tyto problémy jsou řešeny pomocí prediktivního řízení, které je pokročilou technikou určenou pro regulaci pomalých systémů. Tato práce je tedy zaměřena jak na teoretický popis systému TABS, tak na návrh konstrukce a řízení pomocí PLC (Programmable Logic Controler).


Bp 2013 stepan petr.pdf