Bp 404 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Opticky kontrolovaná a snímaná dielektroforéza - základní sestava[edit]

Autor: Jakub Tomášek


Bakalářské práce 2013

Stáhnout práci v PDF


404 fig.gif


Tato práce zpracovává dvě témata související s využitím optických systémů pro manipulaci pomocí dielektroforézy. V první části se zaměřuje na opticky indukovanou dielektroforézu, která umožňuje manipulaci s mikročásticemi pomocí dynamických světelných obrazců. Zde je hlavním výstupem navržení a postavení laboratorní sestavy, na které byly testovány různé zobrazovací metody a fotosenzitivní materiály. V experimentech byla pozorována negativní dielektroforetická síla. V druhé pasáži je pak zkoumána využitelnost obrazového senzoru bez optiky v platformách pro automatickou mikromanipulaci v kapalinách. Levný CMOS senzor umožnil detekci objektů s rozměry od 5µm – například kvasinek. S použitím tohoto levného senzoru je nakonec demonstrována přesná zpětnovazební manipulaci s polystyrenovými mikrokuličkami. Ukázalo se, že v takovém úkolu senzor nabízí podobnou přesnost jako drahá a objemná kombinace standardního mikroskopu a kamery. Experimenty jsou v obou částech práce podpořeny numerickými simulacemi.


Bp 2013 tomasek jakub.pdf