Bp 400 cz

From DCEwiki
Revision as of 00:25, 27 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Knihovna pro FPGA vývojovou desku Altera-tPad

Autor: Michal Švandrlík


Bakalářské práce 2013

Stáhnout práci v PDF


Bakalářská práce seznamuje s použitími dotykového displeje řízeného programovatelným hradlovým polem (FPGA). Dále popisuje moduly vytvořené pro usnadnění práce s dotykovým displejem ve cvičeních předmětu A0B35SPS (Struktury počítačových systémů), který se přednáší na ČVUT-FEL v bakalářské etapě studijního programu „Kybernetika a robotika“ a „Otevřená informatika“. Studenti pomocí modulů mohou řešit úlohy, jejichž některé návrhy budou obsaženy v závěru této práce


Bp 2013 svandrlik michal.pdf