Bp 511 cz

From DCEwiki
Revision as of 15:04, 24 January 2018 by Petrasva (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Automatické řízení indukční sintrace materiálů při výrobě elektronek

Autor: Rouček Tomáš

Bakalářské práce 2018

Stáhnout práci v PDF

V této práci se věnuji návrhu celého řídícího sytému pro sintrační pec ve firmě TESLA Elecetrontubes, která je využívána k výrobě součástí elektronek. Sintruje se molybdenový drát pokrytý ZirkonCarbidem při extrémních teplotách až do 1700°C a pří vysokém vakuu až do jednotek mPa. Tyto extrémní podmínky umožňují vytvrzení ZrC na povrchu mřížek do triod a tetrod, což dále v procesu výroby umožní efektivnější nanášení platiny. V průběhu práce byl nejprve postaven obvod pro zesílení výstupního řídícího napětí a poté sestaven matematický model. Finální řídící systém je porovnán s manuálním řízením a jsou vypsány hlavní výhody automatického systému.