Bakalářské práce 2018

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Seznam bakalářských prací pro rok 2018

Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
510 Nováková Hana Robotické skládání Rubikovy kostky Robotic Rubik's Cube Solver Bp_510_cz Bp_510_en Posudky
511 Rouček Tomáš Automatické řízení indukční sintrace materiálů při výrobě elektronek Automatic Control for Induction Sintering of Materials for Vacuum Tubes Bp_511_cz Bp_511_en Posudky
512 Štěpán Jan Elektronická část Malé satelitní platformy Small Satellite Platform Electronics Bp_512_cz Bp_512_en Posudky
513 Polák Luboš Navigační jednotka s modifikovanou soustavou akcelerometrů Navigation Unit with a Modified Accelerometer Measuring Frame Bp_513_cz Bp_513_en Posudky
514 Bečka Marek Návrh a realizace řídicího systému pro autonomní autodráhové autíčko určené pro experimentování s inteligentními konvoji Design and realization of a control system for an autonomous slot car intended for experimenting with vehicular platoons Posudky
515 Berka Zdeněk Analýza systému TCAS Analysis of TCAS Posudky
516 Bosák Jan Modelování, simulace a návrh řízení pro stabilizaci laserového svazku Modeling, simulation and control design for laser beam stabilization Posudky
517 Brejchová Michaela Plánování pro systém MoleMOD Planning for the MoleMOD system Posudky
518 Bureš Ondřej Inteligentní powerbanka pro magnetometry Intelligent Power Bank for Magnetometers Posudky
519 Bursík Filip Řízení a navigace bezpilotní helikoptéry s využitím senzorů mobilního telefonu Control and navigation of an unmanned helicopter using sensors in mobile phones Posudky
520 Csanda Jakub Využití BADA 4 modelu pro simulaci letadel Using BADA 4 Performance Model for Aircraft Simulation Posudky
521 Filyó Dominik Plánování pohybu pro 3D objekty Sampling-based motion planning for 3D rigid objects Posudky
522 Goldman Gill Měření obsahu alkoholu v procesu fermentace Alcohol content measurement within the fermentation process Posudky
523 Hodná Jitka Mobilní aplikace pro diabetologii Mobile application for diabetology Posudky
524 Hrych Petr Pohyb a řízení letadel na letišti včetně datové reprezentace Airport Aircraft Movement and Control at Airport Including Airport Data Representation Posudky
525 Ješke Petr Řízení autonomní helikoptéry v úlohách přesného zemědělství mobilním telefonem se systémem Android Autonomous helicopter control by a mobile phone with android for precision agriculture Posudky
526 Klouček Štěpán Mobilní aplikace pro řízení bezpilotní helikoptéry nesoucí plašič ptactva Android application for control of an unmanned helicopter carrying a bird repeller Posudky
527 Kostohryz Martin Distribuovaný model elektrické motorové jednotky Distributed model of electrical motor unit Posudky
528 Kovbasjuková Oxana Ovládání robotu sledujícího člověka gesty Gesture control of the human-following robot Posudky
529 Krška Josef Kalmanova filtrace výstupních dat polohy ze systému UWB a jejich fúze s daty GPS sensoru The Kalman filtering of the UWB system positioning data output and their fusion with the GPS sensor data Posudky
530 Litvishko Nikita Rekonstrukce koulí v prostoru pro kalibraci robotů Reconstruction of spheres in 3D for robot calibration Posudky
531 Lupenko Nikita Predikce výkonu fotovoltaické elektrárny z předpovědi počasí Photovoltaic Power Forecasting Based on Weather Forecast Posudky
532 Machálek Jan Automatické řízení bezpilotní helikoptéry v systému ROS Automatic Control of an Unmanned Aerial Vehicle in Robot Operating System Posudky
533 Matouš Josef Manipulace s objekty na hladině kapaliny pomocí pole ultrazvukových aktuátorů Manipulation with objects on a surface of a liquid using an array of ultrasonic transducers Posudky
534 Mikula Jan Meta-heuristiky pro směrovací problémy Meta-heuristics for routing problems Posudky
535 Němec Michal Lokalizace ARFID čipů skupinou helikoptér využívajících principu Multilaterace ARFID chips localization by a group of helicopters using a principle of Multilateration Posudky
536 Novotný Aleš Reaktivní plánování bezkolizního letu helikoptéry s využitím dat z onboard stereo kamery Reactive collision-free motion planning of a helicopter using data from onboard stereo camera Posudky
537 Pešek Martin Modulový fluxgate magnetometr s digitálním výstupem Modular Fluxgate Magnetometer with Digital Output Posudky
538 Remeš Štěpán Komunikační moduly pro senzorové sítě Communication Modules for Sensor Networks Posudky
539 Rozsypálek Zdeněk Aktivní 3D mapování pomocí laserového dálkoměru s řiditelnými měřicími paprsky Active 3D mapping using laser range finder with steerable measuring rays Posudky
540 Sláma Jakub Navádění letadla s poruchou motoru na nouzové přístání Emergency landing guidance for an aerial vehicle with a motor malfunction Posudky
541 Šenkeřík Jan-Jakub Sledování letící helikoptéry kompaktním týmem malých bezpilotních prostředků Pursuing of a moving helicopter by a compact team of micro aerial vehicles Posudky
542 Šrámek Ondřej Návrh a implementace řídícího systému brusky kulových ploch Design and implementation of a control system for a ball valve grinding machine Posudky
543 Šuster Dan Reaktivní plánování pohybu formace helikoptér v úloze mapování pozic zdrojů vysílání Reactive motion planning of a formation of helicopters for mapping of transmission sources position Posudky
544 Trojan Ondřej Víceuživatelská hra v rozšířené realitě na mobilní platformě Multiplayer mobile game development using augmented reality Posudky
545 Uhliariková Eva Vývoj rozpoznávače izolovaných, rukou psaných znaků pro účel rychlé volby kontaktu na dotykovém telefonu pro nevidomé Development of a Recognizer for Isolated Hand-Drawn Characters for the Purpose of a Quick-Dial Function in a Phone for the Visually Impaired Posudky
546 Vaic Ondřej Evidence potravin pro Android Food tracker for Android Posudky
547 Vošahlík David Systém aktivního řízení pro RC auto Active control for an RC scale car Posudky
548 Zahrádka David Plánování pohybu týmu bezpilotních prostředků s omezením délky letu a použitím modelu Dubinsova vozítka Motion planning for team of Unmanned Aerial Vehicles with flight time constraint and Dubins vehicle model Posudky
549 Zázvorka Martin Implementace služby pro zápis a čtení auditních záznamů Implementation of service for writing and reading audit records Posudky
550 Žižka Martin Návrh regulace teplovodní kotelny Control design of a water boiler Posudky