Bp 512 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Elektronická část Malé satelitní platformy

Autor: Štěpán Jan

Bakalářské práce 2018

Stáhnout práci v PDF

Tato práce popisuje návrh a realizaci nové verze elektroniky Malé satelitní platformy, což je zařízení používané k~demonstraci principů stabilizace družic. Konkrétně je zde použit princip využívající reakční kola. Pro účely zpětnovazebního řízení je jejich rychlost měřena pomocí optického senzoru. Protože je ale snímaný signál ovlivněn okolním osvětlením, je v rámci práce je tedy navržen obvod, který vzniklý offset odstraňuje. Původně složitý způsob propojení jednotlivých součástí elektroniky platformy je zjednodušen a dále je navržena a zrealizována nová deska plošného spoje.