Bp 513 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Navigační jednotka s modifikovanou soustavou akcelerometrů

Autor: Polák Luboš

Bakalářské práce 2018

Stáhnout práci v PDF

Cílem této bakalářské práce je zprovoznění existující inerciální navigační jednotky a její následné rozšíření o nadřazený výpočetní systém obsahující GNSS přijímač a barometr. Komunikace mezi jednotkami je zajištěna pomocí sběrnice CAN. Práce obsahuje popis současného stavu jednotky, nastavení komunikace, jejího naprogramování a PCB návrh nadřazeného systému.