Bp 80 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:53, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

LIN -automobilová sběrnice

Autor: Zdeněk Švimberský

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Tématem této bakalářské práce je Local Interconect Network, jde o jednoduchou a levnou průmyslovou datovou sběrnici pooužvanou převážně v automobilech pro ovládání prvků v interiéru. Cílem práce je seznámení a práce se sběrnicí LIN, poté realizace a programování inteligentního modulu pro analýzu a sběr dat z této sběrnice a konečně návrh a sestavení elektroniky modulu pro převod dat z normy LIN na UART.


Bp 2007 svimbersky zdenek.pdf