Bp 81 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:53, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Prostorové zobrazení automatu

Autor: Jiří Zavrtálek

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Bakalářská práce se zabývá prostorovým zobrazením orientovaných grafů. Ty jsou totiž vhodným nástrojem pro popis sekvenčních automatů. Hlavní náplní práce byl vývoj aplikace v jazyce C#, která by s využitím grafického rozhraní OpenGL toto zobrazení umožňovala. Práce částečně vychází z diplomové práce ing. Haščáka.Ta řešila obdobnou problematiku ovšem s důrazem na planární zobrazení grafu a algoritmy k jeho vytvoření.. Důležitými výstupem této práce je za prvé nástin postupu, kterým lze tvořit aplikace s podporou OpenGL v jazyce C#, který standardně podporu pro toto rozhraní nenabízí. Za druhé je to samotná aplikace umožňující interaktivní tvorbu, úpravu a zobrazení orientovaných grafů v prostoru.


Bp 2007 zavrtalek jiri.pdf