Bp 83 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:53, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Programování s omezujícími podmínkami v Scheduling Toolboxu

Autor: Jiří Cigler

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

První část práce má za cíl přinést čtenáři ucelené informace o základních pojmech, definicích a ustálených značeních v teorii rozvrhování. Důraz je kladen zejména na 3 hlavní problémy dílen (Job-shop, Flow-shop a Open-shop). V další části se práce zaměřuje na programování s omezujícími podmínkami – podstatu, vlastnosti, algoritmy, výhody, nevýhody a spojení rozvrhování s touto formou programovacích technik. Následně bude práce směřovat k rozebrání problematiky řešení a implementace problémů dílen do TORSCHE Scheduling toolboxu a zhodnocení výsledků implementovaných algoritmů. Poslední část se zabývá objektovým návrhem obecného „shopu“ v TORSCHE Scheduling toolboxu.


Stáhnout práci v PDF