Bp 90 cz

From DCEwiki
Revision as of 23:54, 26 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Zobrazení PDF náhledů v rámečkách.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Kurz pro vzdálenou výuku

Autor: Lukáš Ryska

Bakalářské práce 2007

Stáhnout práci v PDF

Bakalářská práce popisuje návrh a tvorbu kurzů pro vzdálenou výuku. Ty jsou tvořeny v programu Macromedia Flash, především díky široké škále použití výsledného programu. Kurzy jsou vytvořeny na základě podkladů dodaných vedoucím práce a přizpůsobeny na základě společných konzultací tak, aby pro čtenáře byly co nejpřehlednější, co možná nejvíce pedagogicky přínosné a umožnily čtenáři názorně si prohlédnout probírané téma, vše v míře, kterou si sám čtenář zvolí.


Bp 2007 ryska lukas.pdf