Dp 352 cz

From DCEwiki
Revision as of 13:29, 20 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Kategorizace anotací.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Dispečerský systém pro řízení výkonové rovnováhy[edit]

Autor: Malík Ondřej

Diplomové práce 2009

Stáhnout práci v PDF

352 dp.gif

V této diplomové práci je představen koncept cenově optimálního řídícího systému výkonové rovnováhy v elektrizační soustavě. Na základě předpovědi vývoje výkonové rovnováhy je vypočítánn rozvrh aktivace regulačníchh rezerv, který zajistí pokrytí výkonové nerovnováhy při minimálních nákladech na regulační energii. V pravidelných časových rozestupech je hledán nový rozvrh na základě aktualizované předpovědi výkonové rovnováhy a stavu regulačních rezerv, koncepčně je tedy systém podobný prediktivnímu řízení.

K formulaci optimalizačního problému je použito lineární programování s celočíselnými proměnnými a optimalizace je prováděna dostupnými výpočetními prostředky. Formulace umožňuje přesně modelovat dynamické vlastnosti regulačních rezerv (například zpoždění aktivace či rychlost změny výkonu) a dále umožňuje omezit aktivaci regulačních rezerv za pomoci dispečerských pravidel (například omezení frekvence aktivací změn výkonu). Průběžná optimalizace je prováděna ve spojení s modelem centrálního PI regulátoru sekundární regulace.

Výsledky provedených testů ukazují, že navržený řídící systém je schopen omezit náklady na regulační energii, aniž by byla snížena kvalita regulace, a může tedy být užitečný jako podpůrný prostředek pro rozhodování dispečerů při řízení výkonové rovnováhy v elektrizační soustavě.

Dp 2009 malik ondrej.pdf