Dp 413 cz

From DCEwiki
Revision as of 13:35, 20 August 2014 by Sturcmar (talk | contribs) (Kategorizace anotací.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Robot HERO[edit]

Autor: Ondřej Zeman


Diplomové práce 2010

Stáhnout práci v PDF

413 fig.gif

Cílem této diplomové práce je doplnit senzorický systém a ř ídicí software robotu HERO. Výbava robotu byla rozšířena o laserový skener Hokuyo a senzory vzdálenosti Sharp. Dále byly provedeny úpravy software s ohledem na navigaci v prostoru a zpracování dat poskytnutých senzory. Výchozí stav robotu také vyžadoval finální úpravy mechanických dílů , které bylo potřeba realizovat.


Dp 2010 zeman ondrej.pdf