Diplomové práce 2010

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search
Poř. číslo Autor Práce English title Jiné
374 Boček Karel Vývoj zařízení Profinet IO Device Profinet IO Device development Dp_374_cz Dp_374_en
375 Černý Jan Integrace leteckého simulátoru do HIL simulátoru Integration of the flight simulator into HIL simulator Dp_375_cz Dp_375_en
376 Dibelka Lukáš Testování studentských úloh na automaty Testing of student's works on finite machines Dp_376_cz Dp_376_en
377 Elbl Marek Simulace a rozvrhování výrobních procesů Simulation and scheduling of production processes Dp_377_cz Dp_377_en
378 Kubias Jiří Hardware robota pro soutěž Eurobot Robot hardware for Eurobot competition Dp_378_cz Dp_378_en
379 Navrátil Vojtěch Modelování dopravních systémů s využitím petriho sítí Transport systems modelling using Petri nets Dp_379_cz Dp_379_en
380 Novák Tomáš Využití optického rozpoznávání pro řízení robota v rámci automatizace testů v automobilovém průmyslu Optical Recognition System For Car Industry Automated Testing Dp_380_cz Dp_380_en
381 Pavlišta Dan 3D videosensor 3D Videosensor Dp_381_cz Dp_381_en
382 Petera Martin Implementace driveru LinCAN pro PowerPC a porovnání se systémem Socket CAN Implementation of the LinCAN Driver for the PowerPC Platform and LinCAN-SocketCAN Evaluation Dp_382_cz Dp_382_en
383 Smítka Ondřej Podpora External Modu v mikrokontroleréch External Mode Support in Microcontrolers Dp_383_cz Dp_383_en
384 Smola Michal Rozvrhování výrobních procesů s blokovacími operacemi Scheduling of manufactoring processes with blocking operations Dp_384_cz Dp_384_en
385 Varga Rostislav Inteligentní řízení budovy Intelligent building control Dp_385_cz Dp_385_en
386 Vítek Michal Monitorovací a řídicí systém pro projekt TOTEM Monitoring and control system for the TOTEM project Dp_386_cz Dp_386_en
387 Baier Bohumír Couvání auta s přívěsem Back a Car with Trailer Dp_387_cz Dp_387_en
388 Baláš Jan Informační systém pro správu a analýzu lékařských dat Information system for management and analysis of medical data Dp_388_cz Dp_388_en
389 Beneš Pavel ITEM,TinyOS modul pro senzorové sítě - Testování aplikace ITEM, TinyOS module for sensor networks – Testing and application Dp_389_cz Dp_389_en
390 Dvořáček Jan Automatizovaný systém pro měření blízkého elektromagnetického pole Near-Field Automatic Measurement System Dp_390_cz Dp_390_en
391 Dvořák Vladimír Modelování a řízení systémů pro redukci NOx a pevnýchčástic dieselových spalovacích motorů Modeling and Control of Aftertreatment

Systems for Diesel Combustion Engines

Dp_391_cz Dp_391_en
392 Elkner Pavel Řízení motorů pomocí frekvenčních měničů Motor control using frequency AC drive Dp_392_cz Dp_392_en
393 Fiala Jan Návrh řídicí jednotky pro elektrokolo Control unit drive for electric bike Dp_393_cz Dp_393_en
394 Filip Eduard Řízení inteligentního domu Control of intelligent house Dp_394_cz Dp_394_en
395 Guba Pavel Řízení a vizualizace modelu vznášení Control and Monitoring the Model of Elevation Dp_395_cz Dp_395_en
396 Hovorka Zdeněk Systém měření klidových proudů ve vozidlech System for measurement of quiescent current in cars Dp_396_cz Dp_396_en
397 Hrouda Michal Připojení rychlé sériové sběrnice k procesoru PowerPC Connection of fast serial communication bus to PowerPC processor Dp_397_cz Dp_397_en
398 Jonáš Karel Řízení laboratorního modelu se spojenými servomotory Control of Laboratory Model with Coupled Servomotors Dp_398_cz Dp_398_en
399 Kořínek František Analyzátor sběrnice CAN pro nákladní automobily CAN bus analyzer for trucks Dp_399_cz Dp_399_en
400 Kovář Jan Elektronická řídicí jednotka hydraulického akčního členu Electronic Control Unit of Hydraulic Actuator Dp_400_cz Dp_400_en
401 Krejza Pavel Demonstrátor automatizace budov The demonstrator of building automation Dp_401_cz Dp_401_en
402 Libosvár Jan Rekonstrukce řezů objekty z ultrazvukových fázových polí Object reconstruction for ultrasonic phased array Dp_402_cz Dp_402_en
403 Mik Petr Návrh adaptivních PID regulátorů Design of adaptive PID controllers Dp_403_cz Dp_403_en
404 Nanky Peter Řídicí systém vybraných částí cementárny Control system for selected parts of cement factory Dp_404_cz Dp_404_en
405 Novák Petr Algoritmy řízení environmentálních veličin pasivního domu Control algorithms for environmental parameters of passive houses Dp_405_cz Dp_405_en
406 Procházka Petr Ladění regulátorů v pokročilých strategiích řízení Advanced regulatory control strategy tuning Dp_406_cz Dp_406_en
407 Ptáček Libor Identifikace modelu spalovacího motoru Combustion Engine Model Identification Dp_407_cz Dp_407_en
408 Setíkovská Blanka Cloud Computing Cloud Computing Dp_408_cz Dp_408_en
409 Šíba Jan Planární nekontaktní manipulátor na principu magnetické levitace Planar Noncontact Manipulation Using Magnetic Levitation Dp_409_cz Dp_409_en
410 Šiška Matěj Virtuální řízená soustava diskrétního nebo hybridního typu se systémy PLC a SCADA Virtual Discrete or Hybrid Controlled Plant with systems PLC or SCADA Dp_410_cz Dp_410_en
411 Švarc Pavel Modelování a řízení kvality vody ve vodárenské síti Modeling and control of water quality in a water distribution network Dp_411_cz Dp_411_en
412 Vosecký Michal Konstrukce a realizace řídicí jednotky malého proudového motoru Design and Constuction of a tiny Jet Engine Control Unit Dp_412_cz Dp_412_en
413 Zeman Ondřej Robor HERO Robot HERO Dp_413_cz Dp_413_en