Dp 406 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Ladění regulátorů v pokročilých strategiích řízení[edit]

Autor: Petr Procházka


Diplomové práce 2010

Stáhnout práci v PDF


Cílem této diplomové práce je nalézt a implementovat vhodné metody pro automatické ladění PID regulátorů pro kaskádní systémy. Tyto metody budou pak aplikovány na model reálného systému parního přehříváku a bude analyzována jejich robustní stabilita. Metody budou implementovány jako funkce pro program Matlab. Řízení parního přehříváku bude simulováno pomocí programu Simulink.


Dp 2010 prochazka petr.pdf