Dp 377 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Simulace a rozvrhování výrobních procesů[edit]

Autor: Elbl Marek

Diplomové práce 2010

Stáhnout práci v PDF

37 fig.gif


Cílem této diplomové práce je vytvořit návrh systému pro rozvrhování výroby, který by mohlo sdílet více uživatelů najednou. Za tímto účelem jsou prozkoumány systémy pro hromadnou správu dokumentů využívající webové rozhraní jako Microsoft Sharepoint a Google Docs. Pro účely rozvrhování je popsáno využití Petriho sítí. Systém pro rozvrhování výroby je aplikován na problém rozvrhování dávkových procesů, pro který je navržen optimalizační algoritmus. Tento algoritmus využívá smíšeného lineárního programování (MIP) a metaheuristiky tabu search.

Výsledkem této práce je aplikace pro rozvrhování výroby dávkových procesů, využívající technologii Microsoft Sharepoint pro vytvoření webového rozhraní s podporou správy více uživatelů. Jako grafické uživatelské rozhraní sloužící uživateli k zadávání parametrů výroby je využit Microsoft Excel. Optimalizační algoritmus je implementován v MATLABu.

Dp 2010 elbl marek.pdf