Dp 400 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Elektronická řídicí jednotka hydraulického akčního členu[edit]

Autor: Jan Kovář


Diplomové práce 2010

Stáhnout práci v PDF

400 fig.gif

Diplomová práce se zabývá návrhem, realizací a testováním elektronické řídicí jednotky pro elektrohydraulický akční člen řídicí plochy letounu. Pro návrh softwarové části jednotky bylo využíváno postupů dle metodiky Model-Based Design. Tato metodika návrhu dovolovala flexibilně reagovat na změny struktury a parametrů řídicího systému a současně průběžně testovat řídicí algoritmus na cílové platformě řídicí jednotky. Architektura navrhované jednotky vychází jak z požadavků na řízení elektrohydraulického akčního členu, tak zohledňuje i přímou integraci do Fly-By-Wire systému řízení se zachovanou záložní mechanickou vazbou. Cílem bylo navrhnout řídicí jednotku s ohledem na co největší spolehlivost, odolnost a požadovanou redundanci.Pro komunikaci s ostatními komponentami řídicího systému využívá elektronická řídicí jednotka sběrnici CAN s komunikačním protokolem CANopen. Pro řízení polohy pístnice elektrohydraulického akčního členu bylo využito algoritmů generovaných z prostředí MATLAB a Simulink. Generované algoritmy respektují použitou procesorovou platformu, především výpočet řídicího algoritmu v pevné řádové čárce. Součástí práce byl nejen návrh hardwaru a softwaru, ale i výsledná fyzická realizace dvou elektronických řídicích jednotek, sestavení a propojení dvoukanálového řídicího systému pro elektrohydraulický akční člen a následné otestování a měření kompletního řídicího řetězce.


práce byla součástí projektu Fly-By-Wire systému řízení pro lehký proudový letoun, ve spolupráci s AERO Vodochody a.s.

Dp 2010 kovar jan.pdf