Dp 409 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Planární nekontaktní manipulátor na principu magnetické levitace[edit]

Autor: Šíba Jan

Diplomové práce 2010

Stáhnout práci v PDF

Tato práce se zabývá možnostmi řízení polohy permanentního magnetu v magnetickém poli generovaném skupinou elektromagnetů. Práce obsahuje shrnutí teorie pro řízení pohybu tělesa v obecném silovém poli, včetně simulačního softwaru, vyvinutého v prostředí Matlab. Dále je v práci uveden popis konstrukce experimentální platformy a pokusů, které vedly k analýze možností dosažení volné magnetické levitace i levitace s omezeným stupněm volnosti. Součástí práce jsou také matematické modely vybraných magnetických polí.


Dp 2010 siba jan.pdf