Dp 383 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Podpora External Mode v mikrokontrolérech[edit]

Autor: Smítka Ondřej


Diplomové práce 2010

Stáhnout práci v PDF

383 figcz.gif


Tato diplomová práce se zabývá podporou External mode v mikrokontrolérech. External mode je speciálním komunikačním módem Simulinku pomocí něhož můžeme sledovat a řídit průběh simulace v Simulinku, i když je výpočet modelu spuštěn na mikrokontroléru.

V práci jsou popsány možnosti využití External Mode při návrhu řídícího systému, vytvoření podpory pro MCU, popis architektury a komunikačního protokolu External Mode. External Mode podporuje komunikaci prostřednictvím sériové linky RS-232, která byla použita při portování podpory na mikrokontrolér 56F8367. Jádrem práce je vytvoření podpory External Mode na mikrokontrolér prostřednictvím komunikace po sběrnici CAN. V závěru práce je nastíněna možnost podpory jiného komunikačního protokolu (JTAG/OnCE) pro External Mode jako podklad pro další projekt.


Dp 2010 smitka ondrej.pdf