Dp 389 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

ITEM, TinyOS modul pro senzorové sítě - Testování a aplikace[edit]

Autor: Beneš Pavel


Diplomové práce 2010

Stáhnout práci v PDF

389 fig.gif

Tato práce se zabývá testováním a aplikací modulu ITEM. Jde o komunikační modul navržený pro použití v aplikacích pro bezdrátové senzorové sítě. Díky implementovaným protokolům TDMA (Time Division Multiple Access) a E-ASAP (Extended-Adaptive Slot Assignment Protocol) je modul schopný reagovat na dynamické změny struktury sítě. Původní verzi modulu je potřeba před použitím v reálných aplikacích důkladně otestovat a odstranit objevené nedostatky. Pro testování je nutné zajistit sběr dat ze sítě a jejich zpětné vyhodnocení. Nejprve je ověřena správná funkčnost modulu. K tomuto účelu byla vytvořena JAVA aplikace, která zachycuje a přehledně zobrazuje přesný sled událostí jednotlivých zařízení. Jejich vyhodnocením pak můžeme, vzhledem k použité struktuře sítě, rozhodnout o správnosti funkce. Po otestování správné funkčnosti jsou testovány vlastnosti sítě s použitím modulu ITEM. Mezi tyto vlastnosti patří využití kapacity komunikačního kanálu a doba potřebná pro doručení dat od zdroje k cíli. Pro srovnání výsledků byla zvolena původní verze modulu použitého pro sběr dat, který využívá CSMA protokol. Na závěr je vytvořena aplikace pro měření dat. Měření dat v různých místech sítě je nejčastějším požadavkem bezdrátových senzorových sítí.


Dp 2010 benes pavel.pdf