Dp 379 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Modelování dopravních systémů s využitím Petriho sítí[edit]

Autor: Navrátil Vojtěch

Diplomové práce 2010

Stáhnout práci v PDF

379 fig.gif


Náplní tohoto projektu je modelování dopravních sítí pomocí Petriho sítí různých typů. Za tím účelem je implementován simulátor hybridních Petriho sítí ve formě snadno rozšiřitelného programového balíku pro prostředí MATLAB®. Jeho jednotlivé moduly dovolují transformovat PNML definici Petriho sítě do matematické formy, generovat vývoj značení takové sítě a výsledky zobrazit v přehledné formě.

Dále jsou na základě formalismu Petriho sítí modelovány různé části dopravních sítí diskrétním, spojitým i hybridním přístupem. Tyto tři druhy modelů jsou porovnávány z několika hledisek na výsledcích simulace křižovatky a ulice. Práce je zakončena příkladovou studií oblasti několika vzájemně propojených křižovatek modelované spojitou a hybridní Petriho sítí. Model zahrnuje také dopravní zpoždění vzniklé nezanedbatelnou vzdáleností mezi křižovatkami.


Dp 2010 navratil vojtech.pdf