Dp 381 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

3D Videosensor[edit]

Autor: Pavlišta Dan


Diplomové práce 2010

Stáhnout práci v PDF

381 fig.gif


Práce popisuje realizaci 3D videosenzoru jako zařízení využívající metod měření polohy v prostoru pomocí vybraného hardware. Cílem je určovat polohu objektů v prostoru pomocí obrazu ze dvou kamer sledujících scénu. Vývoj metod proběhl s ohledem na možnost použití kompaktního zařízení v reálném čase bez nadřazeného systému a s ohledem na nižší výpočetní prostředky. K realizaci bylo využito jednak universální vývojové zařízení EZ-kit a různé typy dvojice kamer dále bylo využito zařízení Visor smart camera vyvinuté laboratoří videometrie pro účely měření. Obě zařízení obsahují signálový procesor Blackfin BF533.


Dp 2010 pavlista dan.pdf