Dp 397 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Připojení rychlé sériové sběrnice k procesoru PowerPC[edit]

Autor: Hrouda Michal


Diplomové práce 2010

Stáhnout práci v PDF


V této diplomové práci je popsána metoda konfigurace hradlového pole pomocí periferií procesoru PowerPC, jeho připojení k externí sběrnici procesoru. Pro otestování funkčnosti obou předchozích celků byla realizována aplikace v systému PikeOS, která s využitím hradlového pole komunikuje s moduly na sériové sběrnici PIRANHA.


Dp 2010 hrouda michal.pdf