Dp 410 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Virtuální řízená soustava diskrétního nebo hybridního typu se systémy PLC a SCADA[edit]

Autor: Matěj Šiška


Diplomové práce 2010

Stáhnout práci v PDF

410 fig.gif

Tato diplomová práce se zabývá virtualizací fyzického modelu procesu obrábění. Na začátku práce popisuji používané vývojové nástroje (SW Mosaic, SW Reliance, norma IEC EN 61 131-3). Dále rozebírám typy technologických procesů a jejich příklady. Na základě toho vybírám vhodný model a popisuji jeho funkčnost. Hlavní částí jsou pak kapitoly věnující se virtualizaci sestavy a jejímu následnému řízení. Zpracování logiky sestavy a řízení realizuji v SW Mosaic, ovládací obrazovky v SW Reliance. Na závěr provedu zhodnocení splnění požadavků zadání a přínos této práce.


Dp 2010 siska matej.pdf