Dp 393 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řídicí jednotka pohonu pro elektrokolo[edit]

Autor: Jan Fiala


Diplomové práce 2010

Stáhnout práci v PDF


Cílem práce je navrhnout a realizovat řídicí jednotku pro elektrokolo poháněné třífázovým bezkomutátorovým motorem, který se nachází v náboji předního nebo zadního kola. Návrh zahrnuje sestavení celkového elektrického schématu včetně výběru vhodných součástek, tvorbu desek plošných spojů a přípravu ochranného krytu elektroniky. Navržená řídicí jednotka disponuje funkcemi plynulého řízení pohonu podle momentové nebo výkonové trakční charakteristiky. Řízení motoru je řešeno prostřednictvím třífázového můstku. Jednotlivé spínací prvky můstku jsou ovládány nezávislými signály s pulsně šířkovou modulací, které generuje osmibitový mikrokontrolér. Tato konfigurace umožňuje využít bezkomutátorový motor i pro generátorový režim s volitelnou velikostí výstupního napětí. Generátorového režimu je využito pro regenerativní brzdění. Aby byl systém co nejuniverzálnější, obsahuje řídicí jednotka uživatelské rozhraní s displejem a tlačítky pro její diagnostiku, parametrizaci a volbu funkce. Na závěr jsou ještě diskutovány dostupné technologie elektrochemických¨článků vhodné pro napájení elektrokol.


Dp 2010 fiala jan.pdf