Dp 387 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Couvání auta s přívěsem[edit]

Autor: Baier Bohumír


Diplomové práce 2010

Stáhnout práci v PDF


Tato práce se zabývá popisem a řízením auta s přívěsem. V práci se provádí návrh trajektorie mezi překážkami pomocí algoritmu dynamického programování. Pro automatické couvání byly navrhnuty regulátory typu, PID, LQ a MPC. Grafické zobrazení couvání vozíku se vykresluje pomocí virtual reality toolboxu v matlabu. Uživatelské rozhraní umožňuje srovnání ručního a automatického řízení.


Dp 2010 baier bohumir.pdf