Dp 396 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Systém měření klidových proudů ve vozidlech[edit]

Autor: Zdeněk Hovorka


Diplomové práce 2010

Stáhnout práci v PDF

396 fig.gif


Cílem diplomové práce je sofwarové vybavení pro ovládání a vyhodnocování dat ze systému na měření klidových proudů v palubní síti automobilu. Část práce se zabývá problematikou měření klidových proudů a dostupnými metodami měření. Dále na základě vybrané metody měření vytvořit systém umožňující měření elektrického proudu a zpětné analýzy naměřených dat. V práci je nastíněna základní práce s potřebnými softwary jako je např. CANoe, CANdb++ nebo Visual Studio 2008 a programovacími jazyky CAPL a C\#. Programovací jazyk CAPL je využit pro měření veličin v reálném čase a nastavování systému, který dané veličiny měří. Programovací jazyk C\# je využit k vývoji softwaru pro zpětnou analýzu ve formě grafů.


Dp 2010 hovorka zdenek.pdf