Dp 392 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení motorů pomocí frekvenčních měničů[edit]

Autor: Pavel Elkner


Diplomové práce 2010

Stáhnout práci v PDF

392 fig.gif

Práce popisuje návrh a konstrukci výukového laboratorního modelu pro řízení asynchronního motoru pomocí frekvenčního měniče. Asynchronní motor je možné pomocí připojené řízené aktivní zátěže brzdit a tím simulovat standardní použití asynchronních pohonů v průmyslu. Model dále obsahuje hardwarové a softwarové komponenty firmy Rockwell Automation pro řízení a monitorování dvou motorových laboratorních modelů a to modelu s asynchronním motorem řízeným frekvenčním měničem PowerFlex 40 a modelu se servomotorem řízeným frekvenčním měničem PowerFlex 700S. Hlavním řídicím prvkem je programovatelný logický automat CompactLogix a hlavním monitorovacím a ovládacím rozhraním je grafická uživatelská vizualizace spustitelná na běžném PC. Dále v rámci této práce byla zhotovena grafická uživatelská vizualizace pro operátorský dotykový panel a přenosný operátorský ovladač.


Dp 2010 elkner pavel.pdf