Dp 395 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Řízení a vizualizace modelu vznášení[edit]

Autor: Pavel Guba


Diplomové práce 2010

Stáhnout práci v PDF


395 fig.gif


Tato práce se zabývá konfigurací a návrhem řízení pro laboratorní model Vznášení s využitím internetu jako nástroje pro vzdálené řízení. Jako řídicí systém pro tento model je použit programovatelný automat ControlLogix a operátorský panel VersaView. Pro vzdálené řízení prostřednictvím internetu je využit modul 1756-EWEB. Pro řízení je k dispozici PID regulátor implementovaný jako instrukce v automatu. Druhou možností pro řízení je PC s programem Matlab a Simulink.


Dp 2010 guba pavel.pdf