Dp 403 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Návrh adaptivních PID regulátorů[edit]

Autor: Petr Mik


Diplomové práce 2010

Stáhnout práci v PDF


Tato práce se věnuje návrhu adaptivního PID regulátoru pro soustavu prvního řádu s dopravním zpožděním. Výsledný algoritmus je primárně určen pro dávkové procesy, kde se adaptace neprobíhá kontinuálně, ale po dávkách.Adaptační proces je rozdělen na dvě části. Prví částí je identifikace změn regulované soustavy pouze na základě přechodové charakteristiky uzavřené smyčky. Druhou částí je návrh adaptujícího se regulátoru. K němu jsou použity jak metody vycházející z numerické optimalizace, tak metody vycházející z pojmů amplitudové a fázové bezpečnosti.


Dp 2010 mik petr.pdf