Dp 411 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Modelování a řízení vody ve vodárenské soustavě[edit]

Autor: Švarc Pavel

Diplomové práce 2010

Stáhnout práci v PDF

Tento dokument se věnuje problematice distribučních sítí pitné vody, konkrétně jejich modelování a řízení. Je zde obsažen popis vývoje hydraulického modelu distribuční sítě a jeho implementace vhodná pro simulaci v reálném čase a jeho nadstavby, diskrétního modelu stáří vody. V práci je uveden nový přístup k výpočtu stáří vody vhodný pro modelování a simulaci v prostředí Matlab/Simulink. Pro oba typy modelů je vytvořena knihovna komponent v tomto prostředí. Práce obsahuje výčet cílů řízení distribuční sítě a přístupy k jejich realizaci. Knihovny komponent včetně v práci uvedených teoretických podkladů jsou využity ke stavbě modelu části skutečné distribuční sítě v případové studii v druhé polovině dokumentu. Tento model je porovnán s měřenými historickými daty. Dále je navrženo programové řízení pro dosažení v textu uvedených cílů. Práce je prvním krokem k vytvoření hydraulického modelu a modelu stáří vody v reálném čase celé skutečné sítě a využití řízení v praxi.


Dp 2010 svarc pavel.pdf