Dp 388 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Informační systém pro správu a analýzu lékařských dat[edit]

Autor: Baláš Jan


Diplomové práce 2010

Stáhnout práci v PDF


Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat informační systém (IS), který bude sloužit pro archivaci a správu audionahrávek z oblasti zpracování řeči a pro dokumentaci k těmto audionahrávkám. Systém bude také umožňovat archivaci a správu dalších naměřených biologických signálů, které byly pořízeny v posledních deseti letech, a zároveň poskytne prostředí pro vkládání nových dat, a to nejen lékaři či odbornými pracovníky, ale i studenty přímo v hodinách. První část tohoto dokumentu se zabývá popisem technologií použitých při vývoji IS. Druhá část je zaměřena na implementaci výsledného systému na straně serveru, požadavky na vybavení uživatele a na rizika spojená s provozem IS. Třetí část je zaměřena na funkční strukturu a ovládání. Poslední – čtvrtá –část rozebírá návrh použité datové struktury.


Dp 2010 balas jan.pdf