Dp 378 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Hardware robota pro soutěž Eurobot[edit]

Autor: Jiří Kubias

Diplomové práce 2010

Stáhnout práci v PDF

378 fig.gif


Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a realizovat hardware pro řízení robota pro soutěž Eurobot. V práci je popsáno zapojení hardwarových jednotek založených jednak na procesoru PowerPC a dále na mikrokontrolérech ARM7 a H8S. Převážná část práce je koncipována jako manuál k těmto jednotkám. Dále je v práci popsáno zapojení senzorú a akčních členů robota a také softwarová knihovna eb_ebb určená pro moduly s mikrokontroléry ARM7.


Dp 2010 kubias jiri.pdf