Dp 382 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Implementace driveru LinCAN pro PowerPC a porovnání se systémem Socket CAN[edit]

Autor: Petera Martin


Diplomové práce 2010

Stáhnout práci v PDF

382 fig.gif


V této diplomové práci je popsán postup implementace driveru LinCAN pro řadič MSCAN komunikující po CAN sběrnici a jeho srovnání s implementací SocketCAN, začleněnou do hlavní větve Vanilla kernelu. CAN řadič je součástí čipu s procesorem MPC5200/B (architektura PowerPC, výrobce Freescale Semiconductor), který je umístěn na procesorové desce nesoucí označení SHARK (výrobce Mikroklima s.r.o., divize MIDAM). Tato procesorová deska se používá při výuce a v několika projektech na Katedře Řídící Techniky Fakulty Elektrotechnické, ČVUT Praha.

Dále práce obsahuje popis a výsledky srovnávacích testů zaměřených na spolehlivost přenosu a počet přenášených zpráv. Testy jsou provedeny na standardním jádře 2.6.30 upraveném pro procesovou desku SHARK a na jádře verze 2.6.29 s aplikovaným Real-Time patchem. Část testů proběhla s deskou vstupů a výstupů dodanou spolu s procesorovým modulem vyvinutou společností Mikroklima s.r.o. Pro zbylé testy byla použita deska vstupů a výstupů vyvinutá na Katedře řídicí techniky nesoucí označení RYU.


Dp 2010 petera martin.pdf