Dp 390 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Automatizovaný systém pro měření blízkého elektromagnetického pole[edit]

Autor: Jan Dvořáček


Diplomové práce 2010

Stáhnout práci v PDF


Cílem práce je návrh a vývoj pracoviště pro měření parametrů antén a skenování prostředí. Součástí vývoje pracoviště je návrh zařízení pro přesný pohyb antén ve dvou rozměrech a konstrukce řídící jednotky k ovládání pohonů zařízení. Dále je popsána implementace obslužné aplikace pro PC, jejímž účelem je vzdálené ovládání polohovacího zařízení a sběr dat z měřícího přístroje. Aplikace řeší problémy komunikace jednotlivých zařízení a sběru dat. Posledním bodem práce je provedení demonstrativního měření za účelem ověření funkce pracoviště jako celku.


Dp 2010 dvoracek jan.pdf