Dp 407 cz

From DCEwiki
Jump to navigation Jump to search

Identifikace modelu spalovacího motoru[edit]

Autor: Ptáček Libor


Diplomové práce 2010

Stáhnout práci v PDF


Tato práce je zaměřena na problematiku spalovacích přeplňovaných motorů. Jejím cílem je ověření a úprava počítačového modelu (knihovny bloků pro vytvoření modelu) spalovacího motoru pro konkrétní motory za účelem návrhu pokročilých regulátorů založených právě na modelech (MPC). Spalovací motor je složitý systém popsaný různými fyzikálními zákony a pro vytvoření modelu je nutné nalézt vhodné způsoby zjednodušení. Zjednodušení však musí zachovat důležité vlastnosti týkající se regulačních a regulovaných veličin. Knihovna bloků pro simulaci spalovacího motoru je vytvořena jako soubor S-funkcí v Matlabu, resp. v jeho simulačním prostředí Simulink. Je vytvořena tak, aby vytvořené simulační schéma motoru odpovídalo technologickému nákresu. Po zapojení jednotlivých bloků je nutné provést jejich kalibraci pomocí dat dodaných výrobcem motoru. Velkým problémem při simulaci je numerická nestabilita způsobena nelineárními „tuhými“ rovnicemi popisující motor. Odstranění těchto problému je provedeno pomocí redukce stavů nalezeného modelu.


Dp 2010 ptacek libor.pdf